Afbeelding van 2 mensen die elkaar de hand schudden

Geheimhouding, aansprakelijkheid & concurrentie voor freelance digital creatieven

Doorgewinterde bedrijven hebben in hun algemene voorwaarden of standaard contracten vaak al staan hoe ze omgaan met zaken als geheimhouding, aansprakelijkheid en concurrentiebeding bij freelancers.

Als je echter nieuw bent als organisatie met dit soort samenwerkingen kan het lastig zijn om er überhaupt aan te beginnen. Maar, als je eenmaal weet waar je moet zoeken is het niet zo ingewikkeld.

Geheimhouding & concurrentiebeding

Je wilt niet dat specifieke werkprocessen, (omzet)cijfers of andere gevoelige informatie zomaar bij de concurrent of je klant terechtkomen. Laat staan dat de door jou ingehuurde zzp’er direct samen gaat werken met jouw klanten.

Net als in een vast contract kun je afspraken maken over geheimhouding en werken voor de concurrentie. Hier bestaan standaard formats voor die je kunt aanpassen naar je eigen wensen. Neem het op in je algemene voorwaarden en laat de opdrachtnemer hiermee akkoord gaan. Of maak een overeenkomst waarin dit expliciet beschreven staat.

Hou er wel rekening mee dat een freelancer moeilijk akkoord kan gaan met dezelfde eisen die je stelt aan je vaste krachten. Hij / zij leeft nu eenmaal van het landen van opdrachten bij veel verschillende klanten.

Wil je extra zeker zijn? Vraag na hoe de samenwerking verliep bij gemeenschappelijke contacten of oude werkgevers. Grote kans dat je snel weet hoe iemand professioneel gezien in elkaar zit.

Aansprakelijkheid

Een kopje koffie wat over de klant zijn laptop gaat, het tapijt dat gereinigd moet worden na een glas rood. Het zijn bekende voorbeelden waarvoor je een aansprakelijkheidsverzekering zou willen hebben. Maar bij wie ligt die aansprakelijkheid als de freelancer uit jouw naam werkt bij jouw klant?

In een bedrijfs- en/of beroepsaansprakelijkheidsverzekering kunnen de personen die voor je werken meeverzekerd zijn. Je verzekeraar geeft hier (gratis) advies over. Kijk hier eerst naar, dat geeft een veilig gevoel.

Los hiervan kun je in de opdrachtovereenkomst zelf bepalen waar de aansprakelijkheid ligt in welke situatie. Ook hier zijn standaarden voor die je kunt overnemen. Vraag het een adviseur als je die luxe hebt.

Je kunt zelfs de freelancer in kwestie verplichten zelf verzekerd te zijn, zodat je zelfs met eigen verzekering én goed contract nooit moeilijkheden krijgt. Hier moet de opdrachtnemer natuurlijk wel mee eens zijn.

* Foto van pxhere.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *